MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

Siêu thị số E-Magazine

Đạo và đời

Đạo và đời
September 06
01:17 2017
  PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Một cậu em trong cái không khí đầy chất suy gẫm và sám hối của mùa Vu Lan 2017 đã post lên Facebook cái status ngắn ngủn như chiều dài một kiếp nhân sinh: “Đạo và Đời. Trong Đạo có Đời. Trong Đời có Đạo.”

Ngày 14-7 âm lịch, tôi comment: “Chính xác. Mừng em đã giác ngộ (thấy ngộ thì vác). Vấn đề khác nhau ở cái tỷ lệ đạo và đời thôi em hén.”

Xin mời đọc bài

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment