MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 15 tháng 3 năm 2017
Thứ Tư ngày 15 tháng 3 năm 2017

Lê Hoàn gỡ rối

Phục hồi thư mục mặc định của Windows 7

Trong Libraries/Documents/Download, em đã lỡ tay xóa các thư mục mặc định của Windows 7 như Music, Video, Program,…(dùng để lưu trữ các file download từ Internet). Giờ làm sao

Mời đọc

Tắt chế độ ghi nhớ account của Firefox

Thời gian gần đây, khi vào Gmail thì hộp thoại xuất hiện có tên e-mail và password sẵn, nếu click đăng nhập thì vào thẳng hộp thư, do đó ai

Mời đọc

Tắt chế độ hiển thị Active Desktop

Tôi có một  file Word có hình ảnh bên trong, tôi nhấp chọn vào tấm hình đó và chọn Copy,

Mời đọc

Cài đầy đủ các bộ giải mã multimedia

Hôm trước, tôi có đọc bài viết:” 5 tính năng cao cấp của KMPlayer” của tác giả Đoàn Lâm Tất

Mời đọc

Sử dụng 4GB RAM trong Windows 32-bit

Tôi mới nâng cấp RAM cho PC với dung lượng 2×2 (4GB). Hiện giờ tôi đã cài đặt Win Vista

Mời đọc