MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

Mạng - Network

Network: 3 Wireless Router GoodM chuẩn N

Các bộ định tuyến không dây wireless router thương hiệu GoodM của GM Technology tuy còn khá mới mẻ trên thị trường, nhưng có ưu điểm là được kèm theo cẩm nang sử dụng bằng tiếng Việt, rất thuận tiện cho người dùng Việt Nam. 3 wireless router chuẩn N của GoodM mà chúng tôi thử nghiệm ở đây là các model GRT-203N, GRT-105N và GRP-H001N.

Mời đọc