MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017
Thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017

Thủ thuật Di động

 Breaking News
  • No posts where found

Cách sử dụng vài đặc tính mới trong iOS 10.3

    Cách sử dụng vài đặc tính mới trong iOS 10.3

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Hôm 27 Tháng Ba 2017, Apple phát hành phiên bản iOS 10.3 với một số đặc tính

Mời đọc

Dịch ngôn ngữ ngay lập tức bằng Gboard

    Dịch ngôn ngữ ngay lập tức bằng Gboard

  LÊ HOÀN Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Gboard (trước đây tên Google Keyboard) là bàn phím hỗ trợ đa ngôn ngữ của Google chạy

Mời đọc

App cho điện thoại iOS và Android – Google Duo

  App cho điện thoại iOS và Android – Google Duo

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Mới đây, Google phát hành ứng dụng

Mời đọc

Những tính năng đặc biệt của iOS 10

  Những tính năng đặc biệt của iOS 10

LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Xóa bớt app nào không cần dùng, đóng

Mời đọc

Cách sử dụng iOS 10.2

  Cách sử dụng iOS 10.2

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Vừa qua, Apple phát hành phiên bản

Mời đọc