MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017
Thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017

Thủ thuật Di động

 Breaking News
  • No posts where found

Gõ tiếng Việt trên điện thoại Android

    Gõ tiếng Việt trên điện thoại Android

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Google Keyboard là bàn phím của AOS (Android) và luôn có sẵn trên các điện thoại/tablet sử

Mời đọc

Theo dõi tọa độ qua điện thoại giống như phim

    Theo dõi tọa độ qua điện thoại giống như phim

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Vâng, đúng y như trong các phim hành động mà bạn thường xem chỉ với chiếc điện

Mời đọc

Gõ tiếng Việt có dấu trên iPhone/iPad

  Gõ tiếng Việt có dấu trên iPhone/iPad

LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Đối với người Việt Nam việc nhắn tin

Mời đọc