MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 08 tháng 11 năm 2017
Thứ Tư ngày 08 tháng 11 năm 2017

Tag "alibaba"

Ali Baba và 40 tên cướp

    Ali Baba và 40 tên cướp

  Hễ nói tới Ali Baba là người ta bắt buộc phải nhớ tới 40 tên cướp (Ali Baba and the Forty Thieves). Đó là một câu chuyện cổ tích

Mời đọc