MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017
Thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

Tag "bose"

Hàng của Bose sao Beats cầm nhầm?

  (STS:28.07.2014) Hãng âm thanh Bose đã khởi kiện hãng Beats Electronics với lý do công nghệ ngăn cản tiếng ồn (noise cancellation technology) độc quyền của họ đã bị

Mời đọc