MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2018
Thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2018

Tag "DIR-878"

D-Link DIR-878 vừa là AC1900, vừa hỗ trợ MU-MIMO

    D-Link DIR-878 vừa là AC1900, vừa hỗ trợ MU-MIMO

Chiếc Wi-Fi router D-Link AC1900 MU-MIMO DIR-878 này không phải chỉ hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 82011ac tốc độ cao AC1900, nó còn được thiết kế đặc biệt cho những tác

Mời đọc