MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2017
Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

Tag "e-passport"

Ngóng tới ngày Việt Nam dùng hộ chiếu điện tử

    Ngóng tới ngày Việt Nam dùng hộ chiếu điện tử

  (STS:07.12.2015) Từ năm 2016, Lào sẽ bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử (e-passport) thay cho hộ chiếu truyền thống. Ban đầu là loại hộ chiếu dành cho

Mời đọc