MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017
Thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

Tag "google Trusted Contacts"

Trusted Contacts – ứng dụng chia sẻ vị trí của bạn cho người thân đã có mặt trên iOS

    Trusted Contacts – ứng dụng chia sẻ vị trí của bạn cho người thân đã có mặt trên iOS

  Hơn nửa năm sau khi có mặt trên nền tảng Android (tháng 12-2016), ứng dụng di động Trusted Contacts của Google giờ đây đã có mặt trên hệ điều

Mời đọc