MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017
Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017

Tag "hộ chiếu điện tử"

Ngóng tới ngày Việt Nam dùng hộ chiếu điện tử

    Ngóng tới ngày Việt Nam dùng hộ chiếu điện tử

  (STS:07.12.2015) Từ năm 2016, Lào sẽ bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử (e-passport) thay cho hộ chiếu truyền thống. Ban đầu là loại hộ chiếu dành cho

Mời đọc