MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017
Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017

Tag "james wu"

Huawei bổ nhiệm chủ tịch mới cho khu vực Đông Nam Châu Á

    Huawei bổ nhiệm chủ tịch mới cho khu vực Đông Nam Châu Á

  Công ty công nghệ Huawei ngày 1-8-2017 tại Bangkok (Thái Lan) đã công bố việc bổ nhiệm ông James Wu làm tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu

Mời đọc