MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2017
Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

Tag "mạng xã hội"

Bán hàng rong trên mạng Facebook

    Bán hàng rong trên mạng Facebook

  Trong cái thời của mạng này, muốn mua bất cứ món hàng thượng vàng hạ cám nào, cần sử dụng bất cứ dịch vụ từ A tới Z gì,

Mời đọc

Làm ăn với mạng xã hội thiệt là hồi hộp

    Làm ăn với mạng xã hội thiệt là hồi hộp

  Người người lập Group (nhóm). Nhà nhà lập Fanpage. Bây giờ hầu như những người của công chúng và các đơn vị, tập thể có tên tuổi một chút

Mời đọc

Báo chí truyền thống mệt mỏi vì mạng truyền thông xã hội

    Báo chí truyền thống mệt mỏi vì mạng truyền thông xã hội

  Với đặc thù của mình, mạng truyền thông xã hội giờ đây là một nguồn cung cấp thông tin

Mời đọc

Phòng chống tội phạm bằng mạng xã hội

    Phòng chống tội phạm bằng mạng xã hội

    Nếu các cơ quan pháp luật không biết tận dụng sức mạnh truyền thông và lan tỏa của

Mời đọc

Nhà trường chung sống cùng… mạng xã hội

    Nhà trường chung sống cùng… mạng xã hội

  Với đặc thù của một dịch vụ tương tác trực tiếp với con người, nhà trường càng chịu ảnh

Mời đọc