MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 12 tháng 2 năm 2018
Thứ Hai ngày 12 tháng 2 năm 2018

Tag "modem 5G Snapdragon X50"

Hai công bố mới của Qualcomm về công nghệ di động 5G bắt đầu thương mại hóa vào năm 2019

    Hai công bố mới của Qualcomm về công nghệ di động 5G bắt đầu thương mại hóa vào năm 2019

  Tại Hội nghị Qualcomm 5G (Snapdragon Lab Tours & Qualcomm 5G day) ở San Diego (California, Mỹ) hồi thượng tuần tháng 2-2018, Qualcomm đã đưa ra hai công bố

Mời đọc