MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017
Thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

Tag "Sleepbuds"

Bose thử nghiệm tai nghe “che âm thanh” Sleepbuds bằng cách gọi vốn cộng đồng

    Bose thử nghiệm tai nghe “che âm thanh” Sleepbuds bằng cách gọi vốn cộng đồng

Hầu hết các tai nghe tốt được thiết kế để chống các tiếng ồn không mong muốn để giúp người dùng tập trung trải nghiệm âm nhạc. Tai nghe Noise-Masking

Mời đọc