MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2018
Thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2018

Tag "smartphone không loa"

Smartphone rồi sẽ không còn loa

    Smartphone rồi sẽ không còn loa

  Các chiếc loa nhỏ xíu xiu đã trở thành một thành phần cấu tạo của những chiếc smartphone ngay từ khi thiết bị di động này ra đời. Công

Mời đọc