MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 06 tháng 1 năm 2018
Thứ Bảy ngày 06 tháng 1 năm 2018

Tag "thánh sim"

Vietnamobile ra mắt sản phẩm “Thánh SIM” miễn phí dữ liệu dành cho người dùng di động

    Vietnamobile ra mắt sản phẩm “Thánh SIM” miễn phí dữ liệu dành cho người dùng di động

    Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile ngày 5-1-2018 đã khởi động chiến dịch “Phê Không Tưởng” với việc ra mắt sản phẩm mới “Thánh SIM”

Mời đọc