MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2017
Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

Tag "thời gian"

Chỉ còn 4 tháng nữa thôi nghen mình…

    Chỉ còn 4 tháng nữa thôi nghen mình…

    Nè, ta nói cho mình nghe nghen. Bữa nay 1-9-2017 rồi đó. Nghĩa là ta và mình đã đi được 2 phần 3 chặng đường năm 2017. Nó

Mời đọc