MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017

Tag "xảo mi"

Xiaomi – tay chơi mới trên thị trường công nghệ điện tử và di động Việt

    Xiaomi – tay chơi mới trên thị trường công nghệ điện tử và di động Việt

  Xiaomi, một trong những hãng công nghệ nổi tiếng thế giới của China, ngày 15-3-2017 đã chính thức vào thị trường Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược

Mời đọc