MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 03 tháng 1 năm 2018
Thứ Tư ngày 03 tháng 1 năm 2018

Tag "YouTube Go"

YouTube Go: một YouTube với diện mạo mới

    YouTube Go: một YouTube với diện mạo mới

  Giới thiệu ứng dụng chia sẻ video mới YouTube Go, ông Jay Akkad, Giám đốc sản phẩm của YouTuube,  giải thích: “Chúng tôi luôn tin rằng kết nối không

Mời đọc