Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023
Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Tech MediaOnline

Đưa các công cụ hệ thống Windows 7 vào menu ngữ cảnh

November 23
00:00 2009

Thông thường, để khởi động các tiện ích hệ thống trong Control Panel thì bạn phải truy cập qua nhiều lớp menu hay cửa sổ hệ thống. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể đưa các công cụ thường dùng vào trình đơn ngữ cảnh (là một trình đơn xuất hiện khi bạn nhấn chuột phải trong Windows) bằng cách:

– Control Panel: Vào menu Start > chọn Run, gõ notepad để khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Notepad của Windows 7. Tại đây, bạn nhập vào nội dung sau rồi lưu lại với phần mở rộng là cp.reg.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shell]

@=”none”

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellControlPanelcommand]

@=”rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL”

Sau đó, bạn chạy tập tin này để nhập các thiết lập vào Registry của Windows.

– Registry Editor: tương tự như trên, bạn tạo file re.reg có nội dung sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shell]

@=”none”

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellregedit]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,

00,25,00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,

65,00,2c,00,2d,00,31,00,36,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellregeditcommand]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,

00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,

00,00 

– Add/Remove Programs: tạo file arp.reg với nội dung:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shell]

@=”none”

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellappwizcpl]

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,

00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,

68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,

00,32,00,30,00,30,00,36,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellappwizcplcommand]

@=”rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0″ 

– Device Manager:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shell]

@=”none”

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellDevice Managercommand]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,

63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,

00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,

74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,

00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

– Task Manager:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shell]

@=”none”

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellTask Manager]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellTask Managercommand]

@=”taskmgr.exe” 

– MSConfig:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shell]

@=”none”

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellMSConfig]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}shellMSConfigcommand]

@=”msconfig.exe” 

Võ Xuân Vỹ (Kiên Giang)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/wwwroot/mediaonlinevn.com/wp-content/themes/legatus-theme/includes/single/post-tags.php on line 5
Share