Chủ tịch Microsoft Châu Á: 5 quyết định sống còn mà CEO cần phải cân nhắc trước thềm 2019

Trên mạng LinkedIn ngày 2-1-2019, ông Ralph Haupter, Phó Chủ tịch Microsoft toàn cầu, Chủ tịch Microsoft Asia, đã có một bài viết chia sẻ về những gì về công … Continue reading Chủ tịch Microsoft Châu Á: 5 quyết định sống còn mà CEO cần phải cân nhắc trước thềm 2019