Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant Tiếng Việt trên thiết bị Android và iOS

  Sáng 8-5-2019, bộ phận truyền thông của Google ở Việt Nam đã cung cấp cho giới truyền thông hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng trợ lý kỹ … Continue reading Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant Tiếng Việt trên thiết bị Android và iOS