TP.HCM ứng dụng mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời – nhắc việc thông minh”

  Sáng 25-6-2019, UBND TP.HCM đã chính thức công bố triển khai hệ thống Phòng họp không giấy và ứng dụng “Giao việc tức thời – nhắc việc thông minh” … Continue reading TP.HCM ứng dụng mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời – nhắc việc thông minh”