Đâu chỉ đơn giản là làm cho mình già đi để vui chơi…

  Ứng dụng FaceApp cho thiết bị di động iOS và Android được phát hành từ tháng 1-2017, nghĩa là đã 2 năm rưỡi rồi. Nó dùng thuật toán với … Continue reading Đâu chỉ đơn giản là làm cho mình già đi để vui chơi…