Nhà sản xuất ở đâu với rác điện tử của mình?

  Từ lâu rồi, rác điện tử – hay nói rộng là rác công nghệ – là một vấn nạn toàn cầu. Đặc biệt là ở các nước nghèo, kém … Continue reading Nhà sản xuất ở đâu với rác điện tử của mình?