Công ty xe tự lái ZMP Inc. Nhật Bản chọn Việt Nam là nước ngoài đầu tiên mở rộng hoạt động

  ZMP Inc., công ty công nghệ Nhật Bản về giải pháp xe tự lái (autonomous driving vehicles) dựa trên công nghệ người máy (robot technology) ngày 9-8-2019 đã khai … Continue reading Công ty xe tự lái ZMP Inc. Nhật Bản chọn Việt Nam là nước ngoài đầu tiên mở rộng hoạt động