Số vụ tấn công mạng vào các ngành liên quan tới COVID-19 tăng gấp đôi trong năm 2020

Mới đây, Nhóm nghiên cứu Bảo mật IBM X-Force của Công ty IBM đã công bố Báo cáo Bảo mật 2021 (2021 X-Force Threat Intelligence Index) tổng kết hàng loạt vụ … Continue reading Số vụ tấn công mạng vào các ngành liên quan tới COVID-19 tăng gấp đôi trong năm 2020