Samsung giới thiệu dòng loa thanh Q-Series và A-Series 2021 tại thị trường Việt Nam

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 16-3-2021 đã công bố mở bán dòng loa thanh (soundbar) Samsung Q-Series và A-Series 2021 tại thị trường Việt Nam. Với các công … Continue reading Samsung giới thiệu dòng loa thanh Q-Series và A-Series 2021 tại thị trường Việt Nam