Bảng tương tác Samsung Flip 3 kích thước 75 inch cho giáo dục

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 26-4-2021 đã giới thiệu dòng bảng tương tác (interactive display) Samsung Flip 3 với kích thước 75 inch tại Việt Nam. Mẫu sản … Continue reading Bảng tương tác Samsung Flip 3 kích thước 75 inch cho giáo dục