MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018
Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018

Lê Hoàn gỡ rối

Sử dụng Snipping Tool trong Windows 10 để chụp ảnh màn hình

    Sử dụng Snipping Tool trong Windows 10 để chụp ảnh màn hình

LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Thay vì bấm phím Print Screen để chụp toàn bộ màn hình rồi sau đó cắt xén để

Mời đọc

Quyền lợi của người dùng thẻ Discover IT

    Quyền lợi của người dùng thẻ Discover IT

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Bình thường, khi dùng thẻ credit Discover IT để thanh toán khi mua hàng, bạn sẽ được

Mời đọc

Cách phát hiện iPhone/iPod bị vô nước

  Cách phát hiện iPhone/iPod bị vô nước

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Ngoại trừ một số ít loại điện

Mời đọc

Lau chùi laptop

  Lau chùi laptop

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Bài trước chúng ta đã biết cách

Mời đọc

Theo dõi tọa độ qua điện thoại giống như phim

  Theo dõi tọa độ qua điện thoại giống như phim

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Vâng, đúng y như trong các phim

Mời đọc