MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 05 tháng 4 năm 2020
Chủ nhật ngày 05 tháng 4 năm 2020

Thủ thuật máy tính

Sử dụng bộ công cụ Microsoft Office 365

    Sử dụng bộ công cụ Microsoft Office 365

  Bạn mở trình duyệt web và truy cập vào website Office Online theo địa chỉ www.office.com hay https://office.live.com/start/default.aspx. Trên màn hình Office Online, bạn chọn công cụ văn phòng

Mời đọc

Cài đặt bộ Microsoft Office 365

    Cài đặt bộ Microsoft Office 365

  Từ trình duyệt web, bạn truy cập vào địa chỉ www.office.com/setup hay https://officesetup.getmicrosoftkey.com/ Trên màn hình đầu tiên, bạn nhập 25 chữ số key bản quyền (Product Key) của

Mời đọc

Cân chỉnh bảng trong Microsoft Word 2013

    Cân chỉnh bảng trong Microsoft Word 2013

  Có những khi bạn tạo bảng biểu (table) trong văn bản Word rồi cảm thấy xốn xang đôi mắt

Mời đọc

Khắc phục sự cố canh hàng với Bullet trong Microsoft Word

    Khắc phục sự cố canh hàng với Bullet trong Microsoft Word

  Để cho giao diện văn bản đẹp hơn, khi nhập vào một danh sách liệt kê (list) dạng gạch

Mời đọc

Nếu bạn không thích màn hình khởi động Start của Office 2013

    Nếu bạn không thích màn hình khởi động Start của Office 2013

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Khác với các phiên bản Microsoft Office trước đây, hễ bạn goị là các công

Mời đọc