MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019
Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019

Thủ thuật máy tính

Thêm thước đo cho trang Word 2013

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Ở mặc định, màn hình làm việc của Word 2013 không hiển thị hai cây thước kẻ (ruler) ngang và dọc.   Muốn có hai

Mời đọc

Tạo trang soạn thảo Word 2013 và Excel 2013 với đường kẻ ô ly carô

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Ở mặc định, trang soạn thảo của Word là một trang trắng bóc (blank document) chẳng có gì ngoài cái dấu nháy trỏ chuột.  

Mời đọc

Tạo văn bản theo định dạng PDF từ Office 2013

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Bây giờ, các công cụ trong bộ Microsoft Office 2013 đều cho phép bạn hình

Mời đọc

Thay đổi vị trí lưu file mặc định

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Theo mặc định, Office 2013 sẽ lưu các file văn bản saọn thảo vào folder

Mời đọc

Sử dụng chế độ Read Mode khi mở file Word trên màn hình cảm ứng

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Bản thân giao diện của các chương trình Office 2013 đều được thiết kế theo

Mời đọc