MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019

Thủ thuật máy tính

Bỏ chức năng kiểm tra chính tả

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Phải công nhận rằng chức năng kiểm tra chính tả (Check Grammar) là một trong những công cụ thông minh và tiện dụng của Microsoft

Mời đọc

Biên tập văn bản PDF trong Word

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   PDF (Portable Document Format) là một định dạng văn bản để bạn có thể dễ dàng chia sẻ các file hay in chúng bằng bất

Mời đọc

Vẽ và xóa bảng trong Word 2013

THỦ THUẬT OFFICE 2013:   Để tạo một bảng biểu trong trang văn bản đang soạn, bạn dùng chức năng

Mời đọc

Chuyển chữ thành bảng hay tách cột cho văn bản Word 2013

THỦ THUẬT OFFICE 2013:     Trong khi đang soạn thảo văn bản, bạn cần trình bày trang văn bản

Mời đọc

Thay đổi đơn vị đo lường trong Word 2013

THỦ THUẬT OFFICE 2013   Ở mặc định, Word 2013 dùng đơn vị đo lường của Mỹ (tính bằng Inch).

Mời đọc