MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018
Thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018

Siêu thị số E-Magazine

Happy New Year 2018

Happy New Year 2018
January 01
08:34 2018

 

H.A.P.P.Y. N.E.W. Y.E.A.R 2.0.1.8
to Everyone Our Beloved Friends.
C.H.Ú.C. M.Ừ.N.G. N.Ă.M. M.Ớ.I. 2.0.1.8
Tốt lành cho Tất cả CHÚNG TA.
 
Đầu năm chúc mọi điều may
Cuối năm ta sẽ vỗ tay ăn mừng…

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment