MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 08 tháng 4 năm 2020
Thứ Tư ngày 08 tháng 4 năm 2020

Tag "Office 365"

Microsoft mở rộng dịch vụ đám mây cho di động và ra mắt bộ Office cho iPad

  (STS:28.03.2014) Ngày 27-3-2014, Tập đoàn Microsoft đã ra mắt những ứng dụng, dịch vụ mới bao gồm Microsoft Office for iPad, ứng dụng Office Mobile miễn phí cho điện

Mời đọc