Card đồ họa siêu mạnh Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN

Hãng công nghệ Colorful ngày 6-1-2018 đã công bố card đồ họa mạnh nhất của mình cho đến thời điểm này là thành viên mới nhất thuộc dòng KUDAN. Đó … Continue reading Card đồ họa siêu mạnh Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN