VinaPhone tiếp nhận đặt trước eSIM online

  Sau khi thử nghiệm thành công SIM điện tử eSIM, VinaPhone cho biết nhà mạng di động này sẽ chính thức cung cấp eSIM cho người dùng trong tháng … Continue reading VinaPhone tiếp nhận đặt trước eSIM online