TikTok Việt Nam trao tặng 30 học bổng cho sinh viên nữ ở Đà Nẵng

  Nền tảng video dạng ngắn TikTok trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3-2019 đã phối hợp cùng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức chương trình trao học bổng … Continue reading TikTok Việt Nam trao tặng 30 học bổng cho sinh viên nữ ở Đà Nẵng