Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

  Giờ đây, khách tham quan Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 (TP. HCM) có thể được trải nghiệm những cảm giác mạnh khi được nhảy dù “ảo” … Continue reading Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam