Epson trình diễn máy chiếu công nghệ 3LCD với độ sáng 30.000 lumens và ứng dụng tương tác

Lần đầu tiên tại Đông Nam Á, Epson (Nhật Bản) giới thiệu máy chiếu sử dụng công nghệ 3LCD có độ sáng cao nhất tính đến hiện tại, lên đến … Continue reading Epson trình diễn máy chiếu công nghệ 3LCD với độ sáng 30.000 lumens và ứng dụng tương tác