VinaPhone thu hút được hơn 156.000 thuê bao từ mạng khác chuyển tới

  Sau 6 tháng kể từ thời điểm áp dụng chính sách chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao (từ tháng 11-2018), số liệu cập nhật mới nhất của Cục … Continue reading VinaPhone thu hút được hơn 156.000 thuê bao từ mạng khác chuyển tới