CMS trở thành nhà phân phối màn hình Samsung Flip ở Việt Nam

  Với thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hà Nội ngày 13-8-2019, Công ty Điện tử Samsung Vina (SAVINA) đã bắt tay với Công ty Sản xuất và … Continue reading CMS trở thành nhà phân phối màn hình Samsung Flip ở Việt Nam