Dùng video ngắn quảng bá du lịch Ninh Bình trên TikTok

  Tiếp tục thực hiện chuỗi Chương trình quảng bá Du lịch Việt Nam với tên gọi #HelloVietnam, nền tảng video ngắn TikTok ngày 14-8-2019 đã ký kết với ngành … Continue reading Dùng video ngắn quảng bá du lịch Ninh Bình trên TikTok