Chiến dịch thu hồi bình mực cũ“Be Cool with Epson”

Vào tháng 3-2021, Epson Việt Nam đã phối hợp cùng Lại Đây Refill Station, một thương hiệu hướng đến sự bền vững và thân thiện với môi trường, phát động … Continue reading Chiến dịch thu hồi bình mực cũ“Be Cool with Epson”