Tập đoàn VNPT đóng góp 400 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Hưởng ứng Chương trình ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát động, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông … Continue reading Tập đoàn VNPT đóng góp 400 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19