Huawei Mobile Services phát động cuộc thi ừng dụng AppsUP năm thứ hai tại Châu Á – Thái Bình Dương

Huawei Mobile Services (HMS) đã phát động AppsUP 2021, cuộc thi đổi mới sáng tạo ứng dụng thường niên trên toàn cầu. Phiên bản của cuộc thi này tại khu … Continue reading Huawei Mobile Services phát động cuộc thi ừng dụng AppsUP năm thứ hai tại Châu Á – Thái Bình Dương