MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

Siêu thị số E-Magazine

Digiworld lãi 67 tỷ đồng trong năm 2016

Digiworld lãi 67 tỷ đồng trong năm 2016
January 25
08:04 2017

 

Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho biết trong năm 2016 họ đạt được mức lãi 67 tỷ USD, vượt kế hoạch năm.

Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu (đạt 96% so với kế hoạch doanh thu cả năm 3.951 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7-2016 (65 tỷ đồng).

Tính riêng quý 4-2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái, tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lợi nhuận gộp thu về trên 70,33 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 4 năm ngoái. Chi phí này tăng nằm trong kế hoach đầu tư, gia tăng đội ngũ phục vụ các việc phát triển kinh doanh thời gian tới.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4 QUÝ 2016

CHỈ TIÊU4 quý năm 2016Kế hoạch năm 2016% đạt được so với kế hoạch năm 2016
Doanh thu thuần3,800,874,090,1353,951,000,000,00096.20%
Lợi nhuận gộp241,562,331,513
Lợi nhuận biên gộp6.36%
Lợi nhuận sau thuế67,439,648,63165,000,000,000104%

Đơn vị tính: đồng VND

MEDIA ONLINE

+ Ảnh do Digiworld cung cấp.

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment