MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020
Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020

Phạm Hồng Phước chia sẻ

An toàn cho trẻ trong kỷ nguyên IoT

    An toàn cho trẻ trong kỷ nguyên IoT

  Trong kỷ nguyên Internet vạn vật kết nối IoT này, việc theo dõi và bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ – ngay từ sơ sinh tới tuổi đi

Mời đọc

Lời hứa rắn và đặc như SSD

    Lời hứa rắn và đặc như SSD

  Con người thiện lành mà kinh doanh ổ cứng thể rắn dạng đặc thì hứa phải giữ lời, rắn và đặc như ổ lưu trữ SSD. Bạn Jackson Hoàng

Mời đọc

Ổ đĩa cứng Western Digital bị làm giả quá siêu….

  Ổ đĩa cứng Western Digital bị làm giả quá siêu….

  Ông bạn Hinh Bui lỡ “phải lòng con gái da-ua” nên giờ đi bán thiết bị giám sát IP

Mời đọc

Khởi nghiệp online: làm chơi ăn thiệt, làm thiệt sạt nghiệp

  Khởi nghiệp online: làm chơi ăn thiệt, làm thiệt sạt nghiệp

  Phải nói ngay rằng chưa bao giờ cái chuyện xưa giờ đại sự là khởi nghiệp lại dễ dàng

Mời đọc

LÀ LÁ LA HÀNG VỀ: Bửu bối hành hiệp Microsoft MVP

  LÀ LÁ LA HÀNG VỀ: Bửu bối hành hiệp Microsoft MVP

  Microsoft vẫn chu đáo với những người được tập đoàn công nghệ này trao giải thưởng thường niên Microsoft

Mời đọc
1 2 3 7