MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 2019
Thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 2019

Digiworld

Chủ tịch Microsoft Châu Á: 5 quyết định sống còn mà CEO cần phải cân nhắc trước thềm 2019

    Chủ tịch Microsoft Châu Á: 5 quyết định sống còn mà CEO cần phải cân nhắc trước thềm 2019

Trên mạng LinkedIn ngày 2-1-2019, ông Ralph Haupter, Phó Chủ tịch Microsoft toàn cầu, Chủ tịch Microsoft Asia, đã có một bài viết chia sẻ về những gì về công

Mời đọc

15 công ty và sản phẩm công nghệ bị khai tử trong năm 2018

    15 công ty và sản phẩm công nghệ bị khai tử trong năm 2018

Năm 2018 có thể được ghi nhớ với nhiều cuộc ra mắt, từ các công ty khởi nghiệp thực tế tăng cường (Augmented reality, AR) gọi vốn tốt cho đến

Mời đọc

Việt Nam có 5 đại diện trong Top 10 sàn thương mại điện tử Đông Nam Á 2018

  Việt Nam có 5 đại diện trong Top 10 sàn thương mại điện tử Đông Nam Á 2018

Năm 2018 đánh dấu thêm một năm thành công đáng kể trong giao thương cho các công ty thương mại

Mời đọc

Năm mới đến với Hành tinh từ 17g theo giờ Việt Nam

  Năm mới đến với Hành tinh từ 17g theo giờ Việt Nam

Trong khi phải đợi tới 24g khuya 31-12-2018 hay 0g sáng 1-1-2019, Việt Nam mới bắt đầu bước sang năm

Mời đọc

Có một cuộc chiến Mỹ – Trung trên mặt trận sản xuất chip xử lý

  Có một cuộc chiến Mỹ – Trung trên mặt trận sản xuất chip xử lý

TTCT – Còn một cuộc chiến tranh thương mại thứ hai đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc mà

Mời đọc
1 2 3 90